Bultcirkel omvandlingstabell, millimeter tum

Denna omvandlingstabell gör det lätt att se vad ett hjulbultmönster (till bilar) är i både metrisk millimeter och motsvarande storlek i tum (SAE). Tabellen beskriver alltså vad en viss bultcirkel är i både millimeter och tum.

För det mesta används millimetermåttet när man pratar om bultmönster/bultcirklar, men i exempelvis i USA så är det fortfarande vanligt att tummåttet kommer på på tal, både på diskussionsforum på nätet samt att vissa e-butiker använder det, fastän tummåttet egentligen är utdaterat bland biltillverkarna osv.

Klicka på följande länk för att gå (tillbaka) till huvudsidan www.bultcirkeltabell.se.

Bultcirkel omvandlingstabell - millimeter tum
Bultmönster i millimeter Bultmönster i tum
3 x 98 mm 3 x 3.86"
3 x 100 mm 3 x 3.94"
3 x 112 mm 3 x 4.41"
3 x 160 mm 3 x 6.3"
4 x 95.2 mm 4 x 3.75"
4 x 98 mm 4 x 3.86"
4 x 100 mm 4 x 3.94"
4 x 101.6 mm 4 x 4"
4 x 108 mm 4 x 4.25"
4 x 114.3 mm 4 x 4.5"
4 x 139.7 mm 4 x 5.5"
4 x 160 mm 4 x 6.3"
5 x 98 mm 5 x 3.86"
5 x 100 mm 5 x 3.94"
5 x 108 mm 5 x 4.25"
5 x 110 mm 5 x 4.33"
5 x 112 mm 5 x 4.41"
5 x 114.3mm 5 x 4.5"
5 x 115 mm 5 x 4.53"
5 x 118 mm 5 x 4.65"
5 x 120 mm 5 x 4.72"
5 x 120.7mm 5 x 4.75"
5 x 127 mm 5 x 5"
5 x 128 mm 5 x 5.04"
5 x 130 mm 5 x 5.12"
5 x 135 mm 5 x 5.31"
5 x 139.7 mm 5 x 5.5"
5 x 150 mm 5 x 5.91"
5 x 155 mm 5 x 6.1"
5 x 170 mm 5 x 6.69"
5 x 205 mm 5 x 8.07"
6 x 114.3 mm 6 x 4.5"
6 x 115 mm 6 x 4.53"
6 x 120 mm 6 x 4.72"
6 x 127 mm 6 x 5"
6 x 139.7 mm 6 x 5.5"
8 x 139.7 mm 8 x 5.5"
8 x 165.1 mm 8 x 6.5"
8 x 170 mm 8 x 6.69"
8 x 200 mm 8 x 7.87"

Att räkna ut detta manuellt är väldigt lätt, om man bara vet att 1 tum = 25.4 millimeter. Så för att omvandla från ett bultcirkelmått i millimeter till tum så dividerar man bara millimetermåttet med 25.4, exempelvis så är 5x114.3 följande i tum: 114.3 / 25.4 = 4.5", dvs. bultcirkelm i tum är 5x4.5". På samma sätt kan man omvandla från tum till millimeter, fast då behöver man istället multiplicera tummåttet med 25.4 mm varav bultcirkeln 5x5.5" (som är i tum) är lika med 5.5 x 25.4 = 139.7 i millimeter, vilket då skrivs som 5x139.7 i bultcirkel. Enkelt va?